oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Inne grupy etniczne: Żydzi
"Małe Ojczyzny" Oziembłowskich (Oziębłowskich)
Niżankowice
ziemia przemyska, staropolskie województwo ruskie
Przemyśl District, "old-Polish" Ruthenian (Lwów) Province

Inne grupy etniczne z Niżankowic: Żydzi
Another ethnic groups from Niżankowice: Jews

Data
Date
Osoby lub główny temat
Persons or main topic
Czego dotyczy link
What is link about
Język/
language
1920-1955
Dokumenty rodziny Mario Hubner'a
Documents of Mario Hubner Family

1925-2008
Prof. Mario Hubner
Article about prof. Mario Hubner life

_Strona główna > Nasze "Małe Ojczyzny" > Niżankowice > Inne grupy etniczne: Żydzi
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)