oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowo¶ci i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

¬ródła

_Strona główna > ¬ródła, literatura historyczna, instytucje
¬ródła, literatura historyczna, instytucje, miejsca
wraz z zastosowanymi skrótami

Sources, historical literature, institutions, abbreviations

[AAP] Archiwum Archidiecezjalne w Przemy¶lu
[AWAK] Akty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Komissieju
[Inf.pryw.+ np. imię, nazwisko, miejscowo¶ć, rok] Informacja uzyskana od wymienionej osoby z danej miejscowo¶ci i w danym roku
[Niesiecki] Bobrowicz Jan Nepomucen, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego. Powiększony dodatkami z poĽniejszych autorów, rękopismów, dowodów, urzędowych, Lipsk 1841
[Lib.Ben.] Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Księga uposażeń biskupstwa krakowskiego
[Pol.XVIw]
Jabłonowski Aleksander, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz.1, 2, Warszawa 1902-1903 (¬ródła dziejowe, t. XVIII)
[PSB] Polski Słownik Biograficzny, Zakład Narodowy Ossolińskich i PAN, wydawany od 1935
[RSB] Rosyjski Słownik Biograficzny (25 tomów), 1896-1918
[St.Rossa] Cmentarz Stara Rossa w Wilnie
[SG-KP] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1880-1914
[SHG-Sanok] Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w ¦redniowieczu. Sanok
[SHG-WKS] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w ¶redniowieczu, PAN
[Wiesiołowski 1995] Wiesiołowski Jacek, Cech rymarzy chwaliszewskich w ¶wietle swoich archiwaliów, w: Chwaliszewo, Kronika m.Poznania, 1995, ss.51-74

_Strona główna > ¬ródła, literatura historyczna, instytucje
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 05.05.2011 - Maciej Oziembłowski (c)