oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Źródła

_Strona główna > Inna grafika na stronach "oziemblowski.eu"
Inna grafika na stronach "oziemblowski.eu" - herby
Another graphics on web site "oziemblowski.eu" - coat of arms

Dla większej przejrzystości na niektórych stronach "oziemblowski.eu" zastosowano inną, dodatkową grafikę, np. herby. Ma to na celu szybszą indentyfikację rodową i terytorialną różnych osób i gałęzi Oziembłowskich. Poniżej opisano co reprezentują poszczególne herby.

HERBY RODOWE

sulima
radwan
pytajnik
herb rodowy
Sulima
(w tym Oziembłowskich)
Family coat of arms SULIMA
(includ. Oziembłowski Families)
herb rodowy Radwan
(w tym Oziembłowskich)
Family coat of arms RADWAN
(includ. Oziembłowski Families)
herb rodowy Ostoja
(w tym Oziembłowskich)
Family coat of arms OSTOJA
(includ. Oziembłowski Families)
herb rodowy Suchekomnaty
(w tym Oziembłowskich)
Family coat of arms SUCHEKOMNATY
(includ. Oziembłowski Families)
herb nieznany lub nie istnieje
Unknown coat of arms or it does not exist
herb nieznany lub nie istnieje
Unknown coat of arms or it does not exist

HERBY ZIEMSKIE

herb staropolskiego
województa sandomierskiego
Old-Polish SANDOMIERZ
Province
herb staropolskiego
województwa krakowskiego
Old-Polish
CRACOW
Province
herb staropolskiego
woj. ruskiego
oraz
ziemi lwowskiej
Old-Polish RUTHENIAN (LWÓW)
Province & District
herb staropolskiej
ziemi przemyskiej w woj. ruskim
Old-Polish PRZEMYŚL District
in Ruthenian (Lwów) Province
herb staropolskiej
ziemi sanockiej w woj. ruskim
Old-Polish SANOK District
in Ruthenian (Lwów) Province
herb Wielkiego Księstwa Litewskiego i większości województw litewskich
GRAND DUCHY of LITHUANIA and many Lithuanian Districts

herb staropolskiej
ziemi chełmskiej w woj. ruskim
Old-Polish CHEŁM Districts
in Ruthenian (Lwów) Province
herb
Wielkopolski
WIELKOPOLSKA Province
herb
Dolnego Śląska
DOLNY ŚLĄSK
(Lower Silesia)
Province

HERBY MIEJSKIE

minsk
herb Lwowa
LWÓW
herb Wilna
WILNO
herb Mińska
MIŃSK
herb Wrocławia
WROCŁAW
herb Przemyśla (ziemia przemyska,
woj. ruskie)
PRZEMYŚL (Przemyśl District in Ruthenian /Lwów/ Province)
herb Sanoka (ziemia sanocka,
woj. ruskie)
SANOK (Sanok District in Ruthenian /Lwów/ Province)

herb
miasteczka Niżankowice
(ziemia
przemyska,
woj. ruskie)
NIŻANKOWICE
(Przemyśl District in Ruthenian /Lwów/
Province)
herb
miasteczka
Laszki Murowane
koło Chyrowa
(ziemia przemyska,
woj. ruskie)
LASZKI MUROWANE
(Przemyśl District in Ruthenian /Lwów/ Province)
_Strona główna > Inna grafika na stronach "oziemblowski.eu"
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2011 - Maciej Oziembłowski (c)