oziemblowski banner
flag_UK
English version

Strona główna

Pochodzenie nazwiska

Migracje Oziembłowskich

Nasze "Małe Ojczyzny"
(miejscowości i regiony)

Rozmieszczenie nazwiska w Polsce w 2002 roku

Genealogia klasyczna

Genealogia genetyczna

Dokumenty

Zdjęcia

Inna grafika

Opracowania (PDF)

Spis Oziembłowskich

Zródła

_Strona główna > Zdjęcia > Niżankowice 1918-1939
Zdjęcia z miejscowosci związanych z Oziembłowskimi
Photos from places connected with Oziemblowski Families

NIŻANKOWICE
1918-1939

Nizankowice/Nizankowice06_790.jpgPowyższe zdjęcie w wyższej rozdzielczości / Above photo in higher resolution here

Poświęcenie sztandaru w Chyrowie. Devotion of banner in Chyrów.

Zdjęcie przedstawia prawdopodobnie członków "Sokoła" z Niżankowic podczas uroczystości poświęcenia ich sztandaru w Chyrowie. Pośrodku stoi Andrzej (Andreas, Alois) Krannerwetter, urodzony w Austrii, który obywatelstwo polskie przyjął po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jego pierwszą żoną była Michalina Filipina Reszko, drugą zaś od 1910 roku - Jadwiga Politowska (nauczycielka z Niżankowic).
Następujące osoby są wymienione na drugiej stronie zdjęcia: Ludwik, Stefa, Maria, Hela, Bronia, Zosia, Tadek Kowalski, Władziu, Wiktor, Ela, Karol,
Staszko(?), Luniek(?).
Jeśli rozpoznajecie Państwo jakieś osoby z powyższego zdjęcia to proszę o informację.
Probably the members of "Falcon" organization from Niżankowice (after devotion of its banner in Chyrów) are shown on the above photo. Andrzej (Andreas, Alois) Krannerwetter is the centre of photo. He was born in Austria, but later he became a Polish citizien when Poland was independent since 1918. Michalina Filipina Reszko was his first wife, and Jadwiga Politowska (teacher in Niżankowice) was his second wife since 1910.
Some names are listed on the other side of photo, like: Ludwik, Stefa, Maria, Hela, Bronia, Zosia, Tadek Kowalski, Władziu, Wiktor, Ela, Karol, Staszko(?), Luniek(?).
Do you recognize any persons on the above photo? Please inform me.

 
Na drugiej stronie zdjęcia: / On the other side of photo:
_Strona główna > Zdjęcia > Niżankowice 1918-1939
Kontakt: maciej@oziemblowski.eu
Strona "oziemblowski.eu" istnieje od grudnia 2009 roku. Data ostatniej aktualizacji: 06.01.2011 - Maciej Oziembłowski (c)