oziemblowski banner

Головна сторінка
Українска версія

Походження прізвища

Міграції Озіембловських
Українска версія

Наші «Малі Батьківщини» (місцевості і регіони)

Поширення прізвища в Польщі в 2002 році
Українска версія

Генеалогія класична

Генеалогія генетична

Документи

Фотографії

Інша графіка

Опрацювання (PDF)

Список Озіембловських

Джерела

Українска версія
_Головна сторінка > Озімбловські (Озембловські, Азімбловські, Oziembłowski Oziębłowski): прізвище яке походить від місцевості
Озімбловські (Озембловські, Азімбловські, Oziembłowski Oziębłowski): прізвище яке походить від місцевості

В Польщі прізвище може бути записане двома способами: або в формі Oziębłowski, або так званою асинхронічною носовою вимовою: Oziembłowski, але то є два варіанти того самого прізвища. На території бувшого СРСР прізвище було змінене до правопису кирилицею, а також, не виключено, тодішньою репресивною політикою, перекручуванням прізвища, що призвело до різних варіантів написання (Озімбловський, Озембловський, Озімовський, Азімбловський, Озімбовський, Азімбовський і т. п.)
Аналогічно є з подібними назвами місцевості. Географічний словник Польського Королівства (т. VII , с.785) зазначає: "Oziembłów або Oziębłów, в документах Ozyabłów i Oziambłów, село i фільварок, Опатівського повіту, гміна i парафія Modliborzyce". Словник зазначає також місцевість Oziembłowo як "шляхетський маєток біля ріки Уса, повіт Ошмяньський " (тепер Литва) однак назва цього другого поселення могла походити від його власників (гіпотеза на даний час вимагає підтвердження). Етимологічно-мотиваційний словник стверджує, що Oziębłowski походить від назви місцевості Oziębłów i зазначає споріднене прізвище Hoziębłowski.
Творення прізвищ від місцевості дуже зросло у XV столітті. Майнова книга краківського єпископату (Liber beneficiorum) впорядкована Длугошем (Długosza) в 1470-80 роках зазначає крім цього: "...Мидло (Mydło) - село власниками якого є Ян з Олєсьниці (Jan з Oleśnicy) герба Дембно (Dębno), Петро Граматика (Piotr Gramatyka) i Микола Озіембловський (Mikołaj Oziębłowski) герба Остоя (Ostoja) з парафіяльним костелом( ...) на чотирьох ланах, на яких тепер залишились чотири хлопи". Село Мидло (Mydło) знаходиться біля Озіемблова (Oziębłowa) в давній сандомирській землі. На увагу заслуговує факт, що в ХV ст. особи, які мали одинакові прізвища могли і не бути родичами, коли ж рідні брати мали інші (від місцевості) прізвища, а особи чужі, але вихідці з тої самої місцевості могли мати одинакові прізвища.
Вище згадуваний Микола Озіембловський (Mikołaj Oziębłowski h. Ostoja) г.Остоя міг і не бути родичем наслідника Озіемблова (Oziębłowa) - Завішою Озіембловським г. Сулима (Zawiszą Oziembłowskim h. Sulima), який жив в цей час. Співклейнодники (тобто особи того самого герба) створювали свого роду клани часто з сильними родинними зв’язками. Документи показують, що Озіембловські (Oziembłowscy) були колись представниками не тільки гербів Сулима і Остоя (Sulima i Ostoja), але також Радван і Сухікомнати (Radwan i Suchekomnaty). Озіембловські з Нижанковичів (Oziembłowscy z Niżankowiс) у XVIII столітті вважалися за міщан, але до сьогоднішнього дня не знайдено документальних підтверджень, які вказували б до якого "клану" належали, але усні перекази вказують на рід Сулимів (Sulimów).

Переклад з польської Осипа Озімбловського, Любов Озімбловської

_Головна сторінка > Озімбловські (Озембловські, Азімбловські, Oziembłowski Oziębłowski): прізвище яке походить від місцевості
КОНТАКТ: maciej@oziemblowski.eu
Сторінка oziemblowski.eu існує від грудня 2009 року. Дата останньої актуалізації: 30.05.2011 - Maciej Oziembłowski (c)